Προϊόντα

Η επεξεργασία γίνεται με μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας έτσι ώστε να παράγονται οργανικά και οργανοχημικά λιπάσματα σε κοκκώδη μορφή τα οποία μπορούν να απορροφηθούν από το έδαφος και να του δώσουν ξεχωριστή δυναμική.

Πλεονεκτήματα οργανικής ουσίας

βελτίωση της αποτελεσματικότητας λίπανσης

αύξηση στρεμματικών αποδόσεων και ποιότητας παραγωγής

ελαχιστοποίηση απωλειών

κλιμάκωση διάθεσης ανενεργών στοιχείων καλλιέργειας

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των φυτών

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αποτελούν τα οργανικά και οργανοχημικά προϊόντα FERTECH®, τα οποία έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρήση τους. O σεβασμός στο περιβάλλον και στον Έλληνα αγρότη αποτελούν για την εταιρία τα εχέγγυα μιας ανθρωποκεντρικής ευέλικτης λειτουργίας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Fertilis Lab Photo

Λίστα Ενημέρωσης