Με επιτυχία στέφθηκε το πείραμα εφαρμογής του οργανικού εδαφοβελτιωτικού ΒΙΟL 555 σε καλλιέργεια κερασιάς

Το οργανικό εδαφοβελτιωτικό BIOL 555, η κορωνίδα της FERTILIS TRADE, χρησιμοποιήθηκε από το E.Λ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ σε διετές πείραμα σε καλλιέργεια κερασιάς.

Σκοπός του πειράματος ήταν η επίτευξη ορθολογικής λίπανσης για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της θρέψη των φυτών.

Η εφαρμογή του ΒIOL 555 σε συνδυασμό με οργανοχημική λίπανση (FERTECH 10-10-20+2ΜgO+9S+0,15B+16% οργανική ουσία) είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς επιβεβαιώνει ότι η χρήση της οργανικής ουσίας επί σειρά ετών έχει θετικές επιδράσεις στην παραγωγικότητα των δέντρων και στην ποιότητα των καρπών, συγκριτικά με τη χορήγηση αμιγώς χημικής λίπανσης 12-11-18.

Τα αποτελέσματα του πειράματος παρουσιάζονται αναλυτικά σε σχετικό άρθρο στο περιοδικό Γεωργία-Κτηνοτροφία, τεύχος Δεκεμβρίου 2021.

Previous

Συνεχής ανατροφοδότητη της παραγωγικής αλυσίδας

Σιτηρά: Πλησιάζει η εποχή της σποράς

Next