Σιτηρά: Πλησιάζει η εποχή της σποράς

Η σωστή λίπανση μιας καλλιέργειας αποτελεί έναν από τους κυριότερους προβληματισμούς των παραγωγών. Ένα πρόγραμμα σωστής και ορθολογικής λίπανσης – θρέψης εξασφαλίζει διαθεσιμότητα και επάρκεια σε θρεπτικά στοιχεία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, συμβάλλει στην επίτευξη μεγάλων στρεμματικών αποδόσεων και καθορίζει την ποιότητα της παραγωγής.

Καθώς λοιπόν τα ελληνικά εδάφη όπου καλλιεργούνται σιτηρά, χαρακτηρίζονται συνήθως από φτωχή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και  πλησιάζοντας στην εποχή της σποράς του σιταριού, η FERTILIS TRADE προτείνει τα παρακάτω σύνθετα λιπάσματα με οργανική ουσία:

  • FERTECH 10-20-0+40% οργανική ουσία
  • FERTECH 15-20-0+25% οργανική ουσία
  • FERTECH 18-5-0+35% οργανική ουσία
  • FERTECH 20-10-0+35% οργανική ουσία
  • FERTECH 6-26-0+3ΜgO+2S+40% οργανική ουσία
  • FERTECH 12-12-12+25% οργανική ουσία
Previous

Με επιτυχία στέφθηκε το πείραμα εφαρμογής του οργανικού εδαφοβελτιωτικού ΒΙΟL 555 σε καλλιέργεια κερασιάς