Συνεχής ανατροφοδότητη της παραγωγικής αλυσίδας

Στις μέρες μας όπου όλοι οι φορείς και οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθούν να ελέγξουν την εξάπλωση της πανδημίας, η FERTILIS trade, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συνεχίζει να τροφοδοτεί τους Έλληνες παραγωγούς με όλα τα προϊόντα λίπανσης για τις καλλιέργειές τους.

Σε συνεργασία με την παραγωγική μονάδα  FERTECH production, η οποία παράγει οργανικά  και οργανοχημικά λιπάσματα για κάθε απαιτητική καλλιέργεια, διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και είναι προετοιμασμένη να συνεχίσει να εξυπηρετεί τόσο τους έλληνες παραγωγούς όσο και το δίκτυο της σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στόχος της είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η εκπλήρωση των αναγκών  των ελλήνων αγροτών παρά τις τρέχουσες προκλήσεις.

Previous

Λανσάρισμα νέων συσκευασιών των λιπασμάτων FERTECH

Με επιτυχία στέφθηκε το πείραμα εφαρμογής του οργανικού εδαφοβελτιωτικού ΒΙΟL 555 σε καλλιέργεια κερασιάς

Next