Τομείς Εφαρμογής

Η σειρά λιπασμάτων FERTECH® καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις των πιο σημαντικών καλλιεργειών της ελληνικής γεωργίας.

Δενδρώδεις καλλιέργειες

FERTECH® 12-12-1216-5-12  / 5-10-20  /  ΒΙΟL 555 / BIOL ORGANIC / 35-0-0 / 30-0-0 / 18-5-0  / 27-4-4 0-34-0 / 0-5-33 / 0-30-6 / 0-0-37 / 12-6-12 / 10-10-20

Αροτραίες/ εκτατικές καλλιέργειες

FERTECH® 12-12-12 / 5-10-20 / 20-10-10 / ΒΙΟL 555 / BIOL ORGANIC / 35-0-0 / 30-0-0 / 10-20-0 / 15-20-0 / 20-10-0 / 18-5-0 / 27-4-4 / 0-5-33 / 0-30-6 / 12-6-12 / 10-10-20

Αμπέλι

FERTECH® 12-12-12 5-10-20 / 35-0-0 / 30-0-0 /         BIOL 555 / BIOL ORGANIC / 0-0-37 / 10-10-20

Λαχανικά/ Κηπευτικά

FERTECH® 12-12-12 / 5-10-20 / 10-20-0 / 35-0-0 / 16-5-12 / 18-5-0 / 15-20-0 / BIOL 555 / BIOL ORGANIC / 30-0-0 / 20-10-0  / 20-10-10  / 0-5-33 / 0-0-37 / 12-6-12 / 10-10-20

Λίστα Ενημέρωσης