Γνωσιακή Βάση

Γιατί να επιλέξετε τη χρήση της οργανικής ουσίας

Οργανική ουσία είναι ο φορέας μέσω του οποίου γίνονται αποδοτικότερα τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. Η οργανική ουσία επιδρά:

 1. στις φυσικές ιδιότητες του εδάφους

α. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους.

β. Αυξάνει το πορώδες του εδάφους.

γ. Βελτιώνει την υδατοϊκανότητα και τις συνθήκες αερισμού του εδάφους.

δ. Μειώνει τη διαβρωσιμότητα του εδάφους.

ε. Αυξάνει τη θερμοκρασία του εδάφους, λόγω του μαύρου χρώματος που του προσδίδει (αυξημένη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας).

 1. στις χημικές ιδιότητες του εδάφους

α. Ασκεί ρυθμιστική δράση προστατεύοντας το έδαφος από τις μεγάλες διακυμάνσεις του pΗ (ρυθμίζει το pH).

β. Αυξάνει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία. Αυξάνεται δηλαδή η Ι.Α.Κ. του εδάφους. Αυτός ο δείκτης έχει μεγάλη επίδραση στην απόδοση (%) των ανόργανων λιπασμάτων που προσθέτουμε.

γ. Δεσμεύει, μέσω των μικροοργανισμών της, το ατμοσφαιρικό άζωτο και το αποδίδει στα φυτά κατά την αποδόμησή της. Ένα έδαφος µε 2% περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, µπορεί να περιέχει 1ο/οο οργανικό άζωτο, που µπορεί να αποδίδει 8 kg ανόργανου Ν ανά στρέµµα (Χουλιαράς, Παπαστελλάτος 1990).

δ. Παρέχει θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών (μακρο-ιχνοστοιχεία).

ε. Μετατρέπει θρεπτικά στοιχεία που είναι ανενεργά στο έδαφος (π.χ. φώσφορος, κάλιο, σίδηρος κλπ) σε ενεργά άρα και διαθέσιμα.

ζ. Η σχέση άνθρακας/άζωτο (C/N). Παίζει σημαντικό ρόλο στην αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων των φυτών από το έδαφος

C/N>30: το εδαφικό άζωτο ακινητοποιείται

C/N μεταξύ 20-30: το άζωτο ούτε ακινητοποιείται ούτε απελευθερώνεται

C/N<20: το άζωτο απελευθερώνεται με τη διάσπαση της οργανικής ουσίας

 1. στις βιολογικές ιδιότητες του εδάφους

α.  Περιέχει μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών.

β. Έχει και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη δράση και ανάπτυξη των μικροοργανισμών του εδάφους.

γ.  Ενεργοποιεί τους μικροοργανισμούς που ήδη υπάρχουν στο έδαφος  και επίσης προσθέτουμε και πολλούς άλλους μικροοργανισμούς μέσω της οργανικής λίπανσης.

Πλεονεκτήματα λιπάσματων σε κοκκώδη μορφή

Τα κοκκώδη λιπάσματα έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Ευκολότερη αποθήκευση
 • Οι κόκκοι με αργή αποδέσμευση συμβάλλουν στη μεγαλύτερη καλλιέργεια των καλλιεργειών στην εποχή
 • Πιο αποδοτική για πριν από το φύτεμα εφαρμογή
 • Απαιτούνται λιγότερες εφαρμογές
Τρεις νόμοι που πρέπει να γνωρίζουμε και σχετίζονται με την θρέψη των φυτών
 1. Νόμος ελαχίστου: όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα στις αναγκαίες ποσότητες για τη μέγιστη απόδοση και σε αυτή την περίπτωση η απόδοση καθορίζεται από το στοιχείο που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο.
 2. Νόμος της αντικατάστασης: με τις αλλεπάλληλες και διαδοχικές συγκομιδές τα θρεπτικά στοιχεία απομακρύνονται από το έδαφος και για να διατηρηθούν οι αποδόσεις πρέπει τα στοιχεία αυτά να αναπληρωθούν.
 3. Νόμος της μη ανάλογης απόδοσης: όταν ένα στοιχείο βρίσκεται σε έλλειψη και προστεθεί αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η απόδοση της καλλιέργειας μέχρι ενός ορίου και η αύξηση αυτή δεν είναι ανάλογη της ποσότητας του στοιχείου που προστέθηκε.
Η εφαρμογή του ζεόλιθου

Η εφαρμογή του ζεόλιθου προσφέρει μια σειρά από πολύτιμες υπηρεσίες, όπως:

 

 • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων (η εναλλακτική του ικανότητα ανέρχεται σε 2,2-4 meq/g που είναι διπλάσια από αυτή του μπεντονίτη)
 • Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη  και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%
 • Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 60% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά)
 • Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το pH)
 • Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό
 • Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία
 • Συνδυάζεται άριστα με τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς σε πολλές εφαρμογές, ενδυναμώνοντας τη δράση τους και τέλος,
 • Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω αυξάνει και βελτιώνει την παραγωγή των φυτών

Λίστα Ενημέρωσης