Προϊόντα

Πλεονεκτήματα οργανικής ουσίας

βελτίωση της αποτελεσματικότητας λίπανσης

αύξηση στρεμματικών αποδόσεων και ποιότητας παραγωγής

ελαχιστοποίηση απωλειών

κλιμάκωση διάθεσης ανενεργών στοιχείων καλλιέργειας

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των φυτών

FERTECH BIOL 555

Kοκκώδες, οργανικό εδαφοβελτιωτικό 

FERTECH BIOL ORGANIC

Kοκκώδες, οργανικό εδαφοβελτιωτικό 

FERTECH 18-5-0

18-5-0 +35% οργανική ουσία 

FERTECH 20-10-0

20-10-0 +35%
οργανική ουσία 

FERTECH 6-26-0

6-26-0 +3ΜgO +2S +40% οργανική ουσία 

FERTECH 10-20-0

10-20-0 +40% οργανική ουσία 

FERTECH 15-20-0

15-20-0 +25% οργανική ουσία 

FERTECH 12-12-12

12-12-12 +25%
οργανική ουσία

FERTECH 20-10-10

20-10-10 +20% οργανική ουσία 

FERTECH 27-4-4

27-4-4+0,35 Zn +20% οργανική ουσία

FERTECH 10-10-20

10-10-20 +2ΜgO +9S +0,15B +16% οργανική ουσία

FERTECH 12-6-12

12-6-12 +3ΜgO +6S +0,15B +30% οργανική ουσία

FERTECH 16-5-12

16-5-12 +0,5B +25% οργανική ουσία 

FERTECH 5-10-20

5-10-20 +3MgO +25% οργανική ουσία 

FERTECH 0-34-0

0-34-0 +3ΜgO +2S +16% οργανική ουσία 

FERTECH 0-30-6

0-30-6 +2ΜgO +6S +16% οργανική ουσία

FERTECH 0-0-37

0-0-37 +3ΜgO +15S + 0,33Zn + 0,15B +14% οργανική ουσία 

FERTECH 0-5-33

0-5-33 +2ΜgO +13S +16% οργανική ουσία

FERTECH 35-0-0

35-0-0 +20% οργανική ουσία 

FERTECH 30-0-0

30-0-0 +S +20% οργανική ουσία 

Λίστα Ενημέρωσης