Τομείς Εφαρμογής

Η σειρά λιπασμάτων FERTECH καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις των πιο σημαντικών καλλιεργειών της ελληνικής γεωργίας και προσαρμόζεται ιδανικά στις εδαφολογικές διαφοροποιήσεις και τις κλιματικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής καθώς και στις τοπικές καλλιεργητικές πρακτικές των Ελλήνων αγροτών.

Δενδρώδεις καλλιέργειες

TOTAL PLUS 12-12-12 +25% O.Y. / EXTRA PLUS B 16-5-12 +0,5B +25% O.Y. / ARBOLA 5-10-20 +3MgO +25% O.Y. / FERTILIS 20-10-10 +20% O.Y. / ΒΙΟL 555 / F-ORGANIC 35-0-0 +20% Ο.Υ. / S-ORGANIC 30-0-0 +S +20% Ο.Υ. / FERTILIS 10-20-0 +40% O.Y. / SUPER BIOL 15-20-0 +25% O.Y. / FERTILIS 20-10-0 +35% O.Y. / FERTILIA 18-5-0 +35% O.Y. / FERTIKAL 27-4-4 +0,35Zn +20% O.Y.

Αροτραίες/ εκτατικές καλλιέργειες

TOTAL PLUS 12-12-12 +25% O.Y. / EXTRA PLUS B 16-5-12 +0,5B +25% O.Y. / ARBOLA 5-10-20 +3MgO +25% O.Y. / FERTILIS 20-10-10 +20% O.Y. / ΒΙΟL 555 / F-ORGANIC 35-0-0 +20% Ο.Υ. / S-ORGANIC 30-0-0 +S +20% Ο.Υ. / FERTILIS 10-20-0 +40% O.Y. / SUPER BIOL 15-20-0 +25% O.Y. / FERTILIS 20-10-0 +35% O.Y. / FERTILIA 18-5-0 +35% O.Y. / FERTIKAL 27-4-4 +0,35Zn +20% O.Y.

Αμπέλι

TOTAL PLUS 12-12-12 +25% O.Y. / ARBOLA 5-10-20 +3MgO +25% O.Y. / BIOL 555 / F-ORGANIC 35-0-0 +20% Ο.Υ. / S-ORGANIC 30-0-0 +S +20% Ο.Υ. / EXTRA PLUS B 16-5-12 +0,5B +25% O.Y.

Λαχανικά/ Κηπευτικά

TOTAL PLUS 12-12-12 +25% O.Y. / ARBOLA 5-10-20 +3MgO +25% O.Y. / BIOL 555 / F-ORGANIC 35-0-0 +20% Ο.Υ. / S-ORGANIC 30-0-0 +S +20% Ο.Υ. / FERTILIS 20-10-0 +35% O.Y. / FERTILIS 20-10-10 +20% O.Y. / FERTIKAL 27-4-4 +0,35Zn +20% O.Y. 

Λίστα Ενημέρωσης