Τομείς Εφαρμογής

Η σειρά λιπασμάτων FERTECH® καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις των πιο σημαντικών καλλιεργειών της ελληνικής γεωργίας.

Δενδρώδεις καλλιέργειες

FERTECH® 12-12-1216-5-12  / 5-10-20  / ΒΙΟL 555 / BIOL ORGANIC/35-0-0 /30-0-0 /18-5-0  /27-4-4 0-34-0/ 0-5-33/ 0-30-6/ 0-0-37/ 12-6-12/ 10-10-20

Αροτραίες/ εκτατικές καλλιέργειες

FERTECH® 12-12-12 / 5-10-20 / 20-10-10 / ΒΙΟL 555 / BIOL ORGANIC/ 35-0-0 / 30-0-0 / 10-20-0 / 15-20-0 / 20-10-0 / 18-5-0 / 27-4-4/ 0-5-33/ 0-30-6/ 12-6-12/ 10-10-20

Αμπέλι

FERTECH®12-12-12 5-10-20 / 35-0-0 / 30-0-0 /         BIOL 555 / BIOL ORGANIC / 0-0-37 / 10-10-20

Λαχανικά/ Κηπευτικά

FERTECH® 12-12-12 / 5-10-20 / 10-20-0 / 35-0-0 / 16-5-12 / 18-5-0 / 15-20-0 / BIOL 555 / BIOL ORGANIC / 30-0-0 / 20-10-0  / 20-10-10  / 0-5-33/ 0-0-37/ 12-6-12/ 10-10-20

Λίστα Ενημέρωσης