Γνωσιακή Βάση

Γιατί να επιλέξετε τη χρήση της οργανικής ουσίας

Οργανική ουσία είναι ο φορέας μέσω του οποίου γίνονται αποδοτικότερα τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.
Συγκεκριμένα:

 1. Εμπλουτίζει το έδαφος με τα απαραίτητα μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στη γονιμότητα του εδάφους.
 2. Βοηθά στη μείωση των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων, περιορίζοντας έτσι την εμφάνιση τροφοπενιακών φαινομένων.
 3. Ευνοεί την αύξηση του ριζικού συστήματος.
 4. Βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους (σύσταση, pH, πορώδες, υδατοχωρητικότητα, ρυθμιστική ικανότητα, αερισμός, ροή υδάτων κλπ).  
 5. Μειώνει τη διάβρωση και τη συμπίεση του εδάφους.
 6. Υποστηρίζει τη μικροβιακή δράση και προστατεύει από ασθένειες του εδάφους.

Πλεονεκτήματα λιπάσματων σε κοκκώδη μορφή

Τα κοκκώδη λιπάσματα έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Ευκολότερη αποθήκευση
 • Οι κόκκοι με αργή αποδέσμευση συμβάλλουν στη μεγαλύτερη καλλιέργεια των καλλιεργειών στην εποχή
 • Πιο αποδοτική για πριν από το φύτεμα εφαρμογή
 • Απαιτούνται λιγότερες εφαρμογές
Τρεις νόμοι που πρέπει να γνωρίζουμε και σχετίζονται με την θρέψη των φυτών
 1. Νόμος ελαχίστου:όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα στις αναγκαίες ποσότητες για τη μέγιστη απόδοση και σε αυτή την περίπτωση η απόδοση καθορίζεται από το στοιχείο που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο.
 2. Νόμος της αντικατάστασης:με τις αλλεπάλληλες και διαδοχικές συγκομιδές τα θρεπτικά στοιχεία απομακρύνονται από το έδαφος και για να διατηρηθούν οι αποδόσεις πρέπει τα στοιχεία αυτά να αναπληρωθούν.
 3. Νόμος της μη ανάλογης απόδοσης: όταν ένα στοιχείο βρίσκεται σε έλλειψη και προστεθεί αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η απόδοση της καλλιέργειας μέχρι ενός ορίου και η αύξηση αυτή δεν είναι ανάλογη της ποσότητας του στοιχείου που προστέθηκε.
Η εφαρμογή του ζεόλιθου

Η εφαρμογή του ζεόλιθου προσφέρει μια σειρά από πολύτιμες υπηρεσίες, όπως:

 

 • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων (η εναλλακτική του ικανότητα ανέρχεται σε 2,2-4 meq/g που είναι διπλάσια από αυτή του μπεντονίτη)
 • Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη  και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%
 • Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 60% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά)
 • Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το pH)
 • Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό
 • Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία
 • Συνδυάζεται άριστα με τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς σε πολλές εφαρμογές, ενδυναμώνοντας τη δράση τους και τέλος,
 • Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω αυξάνει και βελτιώνει την παραγωγή των φυτών

Λίστα Ενημέρωσης