Λιπάσματα FERTECH®

Η σειρά οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων FERTECH® αποτελείται από 21 οργανικά και οργανοχημικά λιπάσματα σε κοκκώδη μορφή. Η παραγωγή τους βασίζεται σε μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας, που πραγματοποιούνται στην ιδιόκτητη μονάδα FERTECH PRODUCTION του ομίλου TEDRA, στο Πλατύ Ημαθίας.

Κάθε ένα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και συστατικά, ώστε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση των καλλιεργειών σας. Ανακαλύψτε τα παρακάτω, ή ζητήστε βοήθεια από τους εξειδικευμένους γεωπόνους μας, ο οποίος θα φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών σας.

Ανακαλύψτε τα…

Εδαφοβελτιωτικό Οργανικό Λίπασμα BIOL 555

FERTECH BIOL 555

Η αξία του συνίσταται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία. Επιπλέον, είναι πηγή οργανικού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, φυτικών πρωτεϊνών, αμινοξέων, ιχνοστοιχείων, ενεργών μικροοργανισμών και ζεόλιθου. Η χρήση του, συνιστάται σε “κουρασμένα” εδάφη και αυξάνει την αποδοτικότητα της λίπανσης.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  

 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 65 – 75%
 • ΖΕΟΛΙΘΟΣ 20%
 • ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 4,5 – 6%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ 4 – 5%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 1 – 3%
 • S, Zn, B, Ca, Fe
 • ΧΟΥΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΛΒΙΚΑ ΟΞΕΑ 40 – 45%
 • ΥΓΡΑΣΙΑ 5 – 8%
 • pH 6,8 – 7,2
 • ΛΟΓΟΣ C/N 6 – 8
 • HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (EC) 400 – 500 μS/cm
 • ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 2 – 5 mm

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΙΤΡΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Εδαφοβελτιωτικό Οργανικό Λίπασμα BIOL ORGANIC

FERTECH BIOL ORGANIC

Η αξία του συνίσταται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία, άνω του 80%. Επιπλέον, είναι πηγή οργανικού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, θείου, ασβεστίου, φυτικών πρωτεϊνών, αμινοξέων και ιχνοστοιχείων. Η χρήση του, συνιστάται σε “κουρασμένα” εδάφη και αυξάνει την αποδοτικότητα της λίπανσης.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  

 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 70 – 80%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 4,5 – 6%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ 4 – 5%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 1 – 3%
 • S, Zn, B, Ca, Fe
 • ΧΟΥΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΛΒΙΚΑ ΟΞΕΑ 40 – 45%
 • ΥΓΡΑΣΙΑ 5 – 8%
 • pH 6,8 – 7,2
 • ΛΟΓΟΣ C/N 6 – 8
 • HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (EC) 400 – 500 μS/cm
 • ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 2 – 5 mm

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΙΤΡΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 18-5-0 +35% Οργανική Ουσία

18-5-0 fertech

Η χρήση του ενδείκνυται σε εδάφη, που κατόπιν εδαφολογικών αναλύσεων, παρατηρείται έλλειψη αζώτου. Το υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε οργανική ουσία μπορεί να καταστήσει άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά, στοιχεία τα οποία είναι δυσκίνητα ή αδρανοποιημένα στο εδαφικό διάλυμα.


ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 18%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 5%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 35%

Πλούσια σε χουμικά-φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο.

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 10-20-0 +40% Οργανική Ουσία

FERTECH 10-20-0

Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών του, λίπασμα εντάσεως φωσφόρου και υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, το καθιστά ιδανικό σε εδάφη που έχει διαπιστωθεί έλλειψη στα δύο αυτά στοιχεία, μετά από εδαφολογικές αναλύσεις.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 10%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 20%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 40%

Πλούσια σε χουμικά-φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο.

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 20-10-10 +20% Οργανική Ουσία

FERTECH 20-10-10

Η μεγάλη περιεκτικότητα στα στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο, το καθιστούν έναν αρκετά πυκνό τύπο, ο οποίος δύναται να καλύψει όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 20%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2 Ο5) 10%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2O) 10%
 • ΟΡΓΑΝΙΚH ΥΛΗ 20%

Πλούσια σε χουμικά-φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο.

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 10-10-20 +2MgO +9S +0,15B +16% Οργανική Ουσία

FERTECH 10-10-20

Ένας πυκνός τύπος σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, ο οποίος σε συνδυασμό με την οργανική ουσία, το καθιστά ένα πλήρες λίπασμα, ικανό να καλύψει και τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες. Είναι ιδανικό για φτωχά και “κουρασμένα” εδάφη.


ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 10%
 • ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ 23%
 • ΑΜΙ∆ΙΚΟ 77%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 10%
 • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ 90%
 • ΚΙΤΡΟΔΙΑΛΥΤΟΣ 100%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) 20%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (ΜgO) 2%
 • ΘΕΙΟ (S) 9%
 • ΒΟΡΙΟ (Β) 0,15%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 16%

Πλούσια σε χουμικά-φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο.

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 15-5-15 +0,5B +0,35Zn +30,7% Οργανική Ουσία

FERTECH 15-5-15

Η ιδανική αναλογία 2-1-2 των στοιχείων αζώτου, φωσφόρου, καλίου, καθώς και η παρουσία του βορίου εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την παρουσία του ψευδαργύρου, συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη των φυτών από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 15%
 • ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ 8%
 • ΑΜΙΔΙΚΟ 92%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5) 5%       
 • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ 90%   
 • ΚΙΤΡΟΔΙΑΛΥΤΟΣ 100%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2O) 15%
 • ΒΟΡΙΟ (Β) 0,5%
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  0,35%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  30,7%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 0-0-37 +3MgO+15S +0,33Zn+0,15B +14% Οργανική Ουσία

Η υψηλή περιεκτικότητά του σε κάλιο και θείο, το καθιστά απαραίτητο είτε σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης έλλειψης στα στοιχεία αυτά, είτε σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων για την καλλιέργεια.

Το κάλιο προάγει τη φωτοσύνθεση, ευνοεί την παραγωγή πρωτεϊνών, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του αζώτου, αυξάνει την αντοχή σε ασθένειες και σε περιόδους υδατικού στρες και τέλος, βελτιώνει το μέγεθος και την ποιότητα των καρπών.

Το μεγάλο ποσοστό σε θείο βοηθά τα εδάφη με υψηλό pH και επιταχύνει το μεταβολισμό των φυτών.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)  37%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO) 3%
 • ΘΕΙΟ (S)  15%
 • ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ 0,33%
 • ΒΟΡΙΟ 0,15%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 14%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

 

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 0-5-33 +2MgO +13S +16% Οργανική Ουσία

Το κάλιο, το μαγνήσιο και το θείο παίζουν σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα και την απόδοση των φυτών.

Το κάλιο προάγει τη φωτοσύνθεση, ευνοεί την παραγωγή πρωτεϊνών, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του αζώτου, αυξάνει την αντοχή σε ασθένειες και σε περιόδους υδατικού στρες και τέλος, βελτιώνει το μέγεθος και την ποιότητα των καρπών.

Το μεγάλο ποσοστό σε θείο βοηθά τα εδάφη με υψηλό pH και επιταχύνει το μεταβολισμό των φυτών.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 5%
 • Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ 90%
 • ΚΙΤΡΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ 100%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)  33%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ(MgO) 2%
 • ΘΕΙΟ (S) 13%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ  16%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 0-30-6 +2MgO +6S +16% Οργανική Ουσία

Η χρήση του, ενδείκνυται κατά την εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών σε εδάφη που κατόπιν εδαφολογικών αναλύσεων, παρατηρείται έλλειψη φωσφόρου, καθώς και σε καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις στο στοιχείο αυτό. Επιπλέον, η περιεκτικότητά του σε θείο, συμβάλλει, σε περιπτώσεις υψηλού pH, στην μεγαλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 30%
 • Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ  90%
 • ΚΙΤΡΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ 100%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) 6%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (ΜgO)  2%
 • ΘΕΙΟ (S)  6%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 16%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 0-34-0 +3MgO +2S +16% Οργανική Ουσία

Η χρήση του συστήνεται σε περιπτώσεις εγκατάστασης νέων καλλιεργειών και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης έλλειψης σε φώσφορο, κατόπιν εδαφολογικών αναλύσεων.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 34%
 • Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ 90%
 • ΚΙΤΡΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ 100%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO) 3%
 • ΘΕΙΟ (S)  2%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 16%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 5-10-20 +3MgO +25% Οργανική Ουσία

Ο άριστος συνδυασμός αζώτου, φωσφόρου, καλίου και μαγνησίου, το καθιστούν ιδανικό για την φωσφοροκαλιούχο λίπανση των παραπάνω καλλιεργειών, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα τόσο στο ύψος της παραγωγής όσο και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 5%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 10%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) 20%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ 3%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 25%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 6-26-0 +3MgO +2S +40% Οργανική Ουσία

Το υψηλό ποσοστό φωσφόρου και οργανικής ουσίας που περιέχει, το καθιστούν αναγκαίο σε περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί έλλειψη στα δύο αυτά στοιχεία, μετά από εδαφολογικές αναλύσεις, όπως και στην εγκατάσταση δενδροκομικών καλλιεργειών.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 6%
 • ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ 100%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 26%
 • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ 90%
 • ΚΙΤΡΟΔΙΑΛΥΤΟΣ 100%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO) 3%
 • ΘΕΙΟ (S) 2%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  40%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 12-6-12 +3MgO +6S +0,15B +30% Οργανική Ουσία

Η εξαιρετική αναλογία 2-1-2 με το οξείδιο του μαγνησίου, το βόριο και την οργανική ουσία, το καθιστά ένα πλήρες λίπασμα, ικανό να καλύψει σχεδόν όλες τις απαιτήσεις της καλλιέργειας.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν)  12%
 • ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ 12%
 • ΑΜΙ∆ΙΚΟ 88%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 6%
 • Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ 90%
 • ΚΙΤΡΟ∆ΙΑΛΥΤΟΣ  100%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) 12%
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO) 3%
 • ΘΕΙΟ (S)  6%
 • ΒΟΡΙΟ (B) 0,15%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 30%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 12-12-12 +25% Οργανική Ουσία

Η ισορροπία μεταξύ των στοιχείων αζώτου, φωσφόρου και καλίου, το καθιστά ένα λίπασμα ικανό να καλύψει και τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 12%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 12%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2)  12%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ  25%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 15-20-0 +25% Οργανική Ουσία

Η χρήση του, ενδείκνυται για καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο και φώσφορο και εξασφαλίζει τη δημιουργία πλούσιας βλάστησης.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν)  15%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 20%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ  25%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 16-5-12 +0,5B +25% Οργανική Ουσία

Η ιδανική αναλογία 3-1-2 των στοιχείων αζώτου, φωσφόρου, καλίου, καθώς και η παρουσία του βορίου εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 16%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5)  5%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) 12%
 • ΒΟΡΙΟ  0,5%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ  25%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 20-10-0 +35% Οργανική Ουσία

Η χρήση του, ενδείκνυται για καλλιέργειες απαιτητικές σε άζωτο, φώσφορο και οργανική ουσία.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν)  20%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 10%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 35%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 27-4-4 +0,35Zn +20% Οργανική Ουσία

Η χρήση του, ενδείκνυται για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε άζωτο. Η υψηλή περιεκτικότητα στο στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την παρουσία του ψευδαργύρου, συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη των φυτών από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 27%
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) 4%
 • ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) 4%
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  0,35%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 20%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 30-0-0 +(S) +20% Οργανική Ουσία

Το λίπασμα είναι βραδείας αποδέσμευσης και περιέχει άζωτο σε δύο μορφές, ουρική και αμμωνιακή, και θείο. Η περιεκτικότητα του σε θείο βοηθά στην καλύτερη αφομοίωση του αζώτου από τα φυτά και μειώνει τις απώλειες από την εξαέρωση του αζώτου. Είναι ιδανικό για εδάφη με υψηλό pH (αλκαλικά).

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 30%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ OΥΣΙΑ  20%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα FERTECH® 35-0-0 +20% Οργανική Ουσία

Το λίπασμα είναι βραδείας αποδέσμευσης και περιέχει άζωτο σε ουρική μορφή. Αποτελεί την πιο πλούσια πηγή αφομοιώσιμου αζώτου για τα φυτά, η οποία σε συνδυασμό με την παρουσίας της οργανικής ουσίας, οδηγεί σε στοχευμένη θρέψη και επίτευξη υψηλών αποδόσεων στη γεωργία.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 • ΑΖΩΤΟ (Ν) 35%
 • ΟΥΡΙΚΟ 100%
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 20%

Πλούσια σε χουμικά – φουλβικά οξέα, ασβέστιο και οργανικό άζωτο

Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Η σειρά λιπασμάτων FERTECH® διαθέτει 21 μοναδικά προϊόντα σε κοκκώδη μορφή σε σακιά των 25kg, 30kg και 40kg, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Τα κοκκώδη λιπάσματα αργής αποδέσμευσης συμβάλλουν στην απόδοση των καλλιεργειών, αποθηκεύονται εύκολα και απαιτούν λιγότερες εφαρμογές.
Συνεργαζόμαστε με πάνω από 240 γεωπονικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Οι συνεργάτες μας είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα προϊόντα μας προκειμένου να σας συμβουλέψουν κατάλληλα.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα συνεργαζόμενα καταστήματα της περιοχής σας.
Τα φυτά που μεγαλώνουν με οργανικά εδαφοβελτιωτικά παρουσιάζουν υψηλή διατροφική αξία. Οι καρποί των δέντρων προσφέρουν ποιοτική, άριστη γεύση.

Η οργανική ουσία προστατεύει το έδαφος, το υπέδαφος, την ατμόσφαιρα και τους ίδιους τους καλλιεργητές. Η απόδοση των καλλιεργειών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
Δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. Σήμερα υποστηρίζουμε πάνω από 240 τοπικά γεωπονικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με δυνατότητα παράδοσης εντός 48 ωρών.
Σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε συνεχώς το δίκτυο συνεργατών μας, ώστε να προσφέρουμε νέα σημεία πώλησης, εύκολα και άμεσα στους παραγωγούς.

Για να γίνετε συνεργάτης μας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους εξειδικευμένους γεωπόνους μας θα φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών σας.

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;